mandag den 10. juni 2013

Lancering af Netværksfacilitator uddannelse hos JUNGE.

En netværksfacilitator uddannelse - hvorfor nu det, spørger du måske?

Fordi det at facilitere netværk skal tages mere alvorligt, og gøres mere professionelt end vi ofte ser.
I mange konferenceprogrammer står der; "Pause og networking" eller "Frokost og networking" el. lign. og hvad gør de fleste så; de snakker med nogle af dem de kender, tjekker mails, taler i telefon osv.
Med andre ord networking er ikke bare noget, der sker af sig selv. Vi er nødt til at facilitere netværkstiden, så deltagerne rent faktisk får netværket. De skal guides igennem netværksøvelser, så de møder nye mennesker, skaber nye netværkskontakter, får ny viden og måske også gode råd, input osv...

Derfor har JUNGE nu udviklet en professionel Netværksfacilitator uddannelse, hvor deltagerne får udviklet deres netværkskompetence og bliver klædt på til at kunne facilitere formelle netværk samt networking i forskellige sammenhænge. Se evt. http://www.junge.nu/pdf/netvaerksfacilitatoruddannelse-dk2013.pdf

Uddannelsen er opbygget af fire moduler; tre fælles og et individuelt. Først udvikles deltagernes netværkskompetence gennem oplæg og øvelser omhandlende netværkstankegangen, netværksmetoden, netværkskanaler mv. Dernæst arbejdes med den enkelte deltagers person profil ift. både networking og facilitatorrollen. Så går vi fælles videre med udvikling af netværksfacilitator kompetence;
1. Hvordan faciliteres forskellige formelle netværk, og hvordan agerer facilitatoren i netværkenes forskellige livscykler.
2. Hvordan faciliteres og gennemføres professionel networking på forskellige events etc.
Dette kobles med deltagernes viden om egen person profil og person profiler generelt, for at sikre at den enkelte er opmærksom på og kan håndtere sin egne og andre profilers adfærd i netværkssammenhænge.
Afslutningsvist trænes deltagerne i at anvende deres nye netværksfacilitator viden og metoder.
Modul 4 er et opfølgningsmodul, hvor detagerne får mulighed for erfaringsudveksling og for at få drøftet konkrete netværks spørgsmål.

Uddannelsespakken indeholder også et Netværks-kit samt et årligt netværks serviceeftersyn.

Netværks-kittet består blandt andet af tjeklister, guidelines, forslag til mødeinvitationer og -agendaer, netværksøvelser og -workshops samt min nyeste bog.

Det årlige netværks serviceeftersyn skal sikre at de certificerede netværksfacilitatorer opdateres på de  netværkstrends, nye netværksøvelser mv. og at vi får udvekslet viden og erfaringer.

Så er I en virksomhed/organisation, der vil satse på netværk - så kontakt mig for yderligere info. og en snak om, hvordan vi får skræddersyet jeres netværksfacilitator uddannelse.

onsdag den 13. marts 2013

More about my new book The Networking Journey written together with AU Alumni.

To my and AU Alumni's fantastic network;
Thank you for joining us yesterday to celebrate the launch of our brand new networking handbook "The Networking Journey"!
It was great that so many joined us and wonderful to see you network at our Networkout. I hope all of you got some good input, inspiration and maybe also new contacts...

For you who could not join us yesterday - you can read more about the book at AU Alumni community GERDA - https://gerda.au.dk/OffersFor/Networking.aspx?lang=en
and you can also see more at my hompages - especially my new www.networkingbyjunge.com
I will wish you a pleasant Networking Journey - a journey that never ends!

fredag den 1. marts 2013

The Networking Journey!

Now it's here - my third book on Networking "The Networking Journey".
The book is the essentials about Networking, written in close cooperation with Aarhus University Alumni.
We have written the book to give students and Alumni's the basics and most essential guidelines on how to use Networking in their career and jobsearch.
We launched the book at Aarhus University yesterday at the AU Career Festival - take a look here: http://www.facebook.com/home.php?clk_loc=5#!/photo.php?v=547843345249109