mandag den 7. maj 2012

Fremtidens professionelle bestyrelser.

Ja tak, vi skal da have professionelle bestyrelser - det kan vi vel alle blive enige om.
Men hvad så med det med kvinder i bestyrelser og kvoter?
Jeg er godt nok i tvivl om det med kvoter, men selvfølgelig skal der være kvinder i bestyrelser. Kvinderne udgør halvdelen af forbrugerne, står for mere end 80% af alle forbrugerkøb, er efterhånden de bedst uddannede og er samtidig/heldigvis anderledes tænkende end mænd.

Hvis bestyrelserne i vore små og mellemstore virksomheder skal kunne bidrage med noget konstruktivt, udfordre direktionerne og medvirke til at skabe innovation og vækst, så må vi have nogle bestyrelser, der kan udfordre, tænke anderledes, netværke, se nye muligheder, markeder etc. - kort sagt være mere udviklingsorienterede.

Mange siger, at bestyrelsesmedlemmer skal rekrutteres fra ledelseslagene, og da der ikke er så mange kvindelige ledere i DK, så kan vi ikke få så mange kvinder i bestyrelser.
HVORFOR spørger jeg? - hvorfor skal alle bestyrelsesmedlemmer have ledererfaring? - kunne det måske ikke tjene en virksomhed bedre at have en bestyrelse, hvor der er flere forskellige kompetencer; nogle med ledererfaring, nogle med økonomisk indsigt, nogle med erfaring med specifikke markeder/lande/brancher, nogle med viden om salg, marketing, netværk, sociale medier osv.

For at få endnu flere professionelle bestyrelser vil jeg her opfordre til og også selv fremadrettet arbejde for at sammensætte bestyrelser, hvor medlemmernes kompetencer afspejler de udfordringer, virksomhederne står overfor. Så vil der uvilkårligt komme flere kvinder i bestyrelserne som vel at mærke vil kunne bidrage positivt til virksomhedernes udvikling og vækst!

Og en opfordring til alle jer kompetente kvinder; gå ud i netværkene og gør opmærksom på jeres kompetencer - og på at I faktisk er interesserede i bestyrelsesposter (vi bliver ikke spurgt, hvís ikke netværket ved, at vi er interesserede! - de kan jo ikke læse vores tanker). Og vær heller ikke blege for at pege på hinanden som mulige bestyrelsesemner - ikke som i at vi behøver at anbefale hinanden, men som i at kvinder også skal huske at spille hinanden på banen.


Faktisk har jeg lige rekrutteret til en bestyrelse. Efter en proces med analyse af virksomhedens fremtidige udfordringer og definition af hvilke bestyrelsesprofiler, de dermed har brug for, afsøgte jeg netværket og netværkets netværk - og alle medlemmerne er nu kvinder. De var simpelthen de mest kompetente i forhold til virksomhedens udfordringer og ønsker til medlemmernes værdier og erfaring, så...

Vi ses derude i netværkene og bestyrelserne!