torsdag den 26. november 2009

Så er den her - min nye bog nr. 2 om Netværk:

"Netværk - vejen til målet, version 2.0"

Version 2.0 er baseret på de samme grundtanker og –elementer som version 1, og er opdateret i forhold til de mange erfaringer, jeg har gjort mig i de forgangne fire år, og den udvikling der i øvrigt er sket på netværksområdet.

De mest markante ændringer, der er sket over de seneste fire år er:
  1. Netværk er blevet anerkendt og efterspørges som en kompetence.
  2. Netværk internt i organisationer er blevet mere udbredt.
  3. De virtuelle netværk boomer.
Spørgsmålene er derfor:

Hvordan udvikler du netværkskompetence? – og hvordan bruger du den personligt og/eller i forhold til dit professionelle virke?

Svarene finder du i min nye bog...