torsdag den 12. juli 2018

Nogle tanker om den tid, vi bruger på arbejde..

Jeg er pt. meget inspireret af bogen "Pseudoarbejde" af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen - og anvender den nu i mit arbejde på at ændre min arbejdsdag...

Jeg vil simpelthen ikke arbejde så mange timer mere og har sat det mål at arbejde mindre (i tid) og tjene mere - ambitiøst? Tjah, men det kan lade sig gøre, tænker jeg...

Som bogen beskriver så holder Parkinsons lov faktisk - Parkinsons lov siger; "Arbejde udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det"!

Vi kender vel allesammen det der med, at hvis vi har god tid til en opgave, ja, så bruger vi også mere tid på den - bliver opgaveløsningen så bedre kunne man spørge? - nej, det er ikke altid min erfaring (ingen regel uden undtagelse naturligvis)...

Så altså; jeg har nu sat mig for at arbejde effektivt inden for nogle afsatte tidsmoduler, og derigennem finde ud af, om jeg kan nedbringe den tid, jeg bruger på arbejde, uden at det går ud over kvaliteten i min opgaveløsning...og jeg kan allerede løfte sløret for, at det foreløbig ser ud til at virke...

Dette - kombineret med at jeg også er blevet mere påpasselig med at give mig selv og andre "pseudoarbejde" - altså igangsætte opgaver/projekter, der ikke skaber værdi, ikke giver mening eller har nogen relevans - gør at jeg har fået større motivation og ikke mindst frihed.

Når jeg arbejder, arbejder jeg med meningsfyldte opgaver - og til jer, der kender mig og ved at jeg næsten altid får talt netværk ind i tingene, så kan jeg sige, at det matcher faktisk også min netværkstankegang rigtig godt - både det med at vi skal dele viden og kontakter for at hjælpe hinanden til at nå vores mål mere effektivt og det med at vi skal arbejde netværksbaseret så opgaverne og projekterne løses af de mest kompetente og der dermed ikke bruges unødig tid på opgaveløsningen...


Så mit råd er; eliminer pseudoarbejde og pas på med at "falde i" Parkinsons lov - så kan du spare tid og få mere frihed...

Go sommer...:)mandag den 10. juni 2013

Lancering af Netværksfacilitator uddannelse hos JUNGE.

En netværksfacilitator uddannelse - hvorfor nu det, spørger du måske?

Fordi det at facilitere netværk skal tages mere alvorligt, og gøres mere professionelt end vi ofte ser.
I mange konferenceprogrammer står der; "Pause og networking" eller "Frokost og networking" el. lign. og hvad gør de fleste så; de snakker med nogle af dem de kender, tjekker mails, taler i telefon osv.
Med andre ord networking er ikke bare noget, der sker af sig selv. Vi er nødt til at facilitere netværkstiden, så deltagerne rent faktisk får netværket. De skal guides igennem netværksøvelser, så de møder nye mennesker, skaber nye netværkskontakter, får ny viden og måske også gode råd, input osv...

Derfor har JUNGE nu udviklet en professionel Netværksfacilitator uddannelse, hvor deltagerne får udviklet deres netværkskompetence og bliver klædt på til at kunne facilitere formelle netværk samt networking i forskellige sammenhænge. Se evt. http://www.junge.nu/pdf/netvaerksfacilitatoruddannelse-dk2013.pdf

Uddannelsen er opbygget af fire moduler; tre fælles og et individuelt. Først udvikles deltagernes netværkskompetence gennem oplæg og øvelser omhandlende netværkstankegangen, netværksmetoden, netværkskanaler mv. Dernæst arbejdes med den enkelte deltagers person profil ift. både networking og facilitatorrollen. Så går vi fælles videre med udvikling af netværksfacilitator kompetence;
1. Hvordan faciliteres forskellige formelle netværk, og hvordan agerer facilitatoren i netværkenes forskellige livscykler.
2. Hvordan faciliteres og gennemføres professionel networking på forskellige events etc.
Dette kobles med deltagernes viden om egen person profil og person profiler generelt, for at sikre at den enkelte er opmærksom på og kan håndtere sin egne og andre profilers adfærd i netværkssammenhænge.
Afslutningsvist trænes deltagerne i at anvende deres nye netværksfacilitator viden og metoder.
Modul 4 er et opfølgningsmodul, hvor detagerne får mulighed for erfaringsudveksling og for at få drøftet konkrete netværks spørgsmål.

Uddannelsespakken indeholder også et Netværks-kit samt et årligt netværks serviceeftersyn.

Netværks-kittet består blandt andet af tjeklister, guidelines, forslag til mødeinvitationer og -agendaer, netværksøvelser og -workshops samt min nyeste bog.

Det årlige netværks serviceeftersyn skal sikre at de certificerede netværksfacilitatorer opdateres på de  netværkstrends, nye netværksøvelser mv. og at vi får udvekslet viden og erfaringer.

Så er I en virksomhed/organisation, der vil satse på netværk - så kontakt mig for yderligere info. og en snak om, hvordan vi får skræddersyet jeres netværksfacilitator uddannelse.

onsdag den 13. marts 2013

More about my new book The Networking Journey written together with AU Alumni.

To my and AU Alumni's fantastic network;
Thank you for joining us yesterday to celebrate the launch of our brand new networking handbook "The Networking Journey"!
It was great that so many joined us and wonderful to see you network at our Networkout. I hope all of you got some good input, inspiration and maybe also new contacts...

For you who could not join us yesterday - you can read more about the book at AU Alumni community GERDA - https://gerda.au.dk/OffersFor/Networking.aspx?lang=en
and you can also see more at my hompages - especially my new www.networkingbyjunge.com
I will wish you a pleasant Networking Journey - a journey that never ends!

fredag den 1. marts 2013

The Networking Journey!

Now it's here - my third book on Networking "The Networking Journey".
The book is the essentials about Networking, written in close cooperation with Aarhus University Alumni.
We have written the book to give students and Alumni's the basics and most essential guidelines on how to use Networking in their career and jobsearch.
We launched the book at Aarhus University yesterday at the AU Career Festival - take a look here: http://www.facebook.com/home.php?clk_loc=5#!/photo.php?v=547843345249109

torsdag den 18. oktober 2012

Kan de unge iværksættere lære af vores erfaring?

Ja, det tror jeg egentlig de både kan og vil...

Dette, koblet med at jeg er stor fortaler for, at vi får endnu mere gang i iværksætteriet i Danmark, gjorde - at da min meget gode netværkskontakt Sine Larsen forleden spurgte mig, om jeg ville stille op som dommer på Danish Entrepreneurship Award 14. november 2012 ( http://www.award2012.dk/ )
- så var svaret hurtigt et stort JA!

Min indgang til at arbejde med unge iværksættere er at møde dem med åbent sind og prøve at forstå deres ideer. Jeg kommunikerer min ris og ros samt mine anbefalinger til dem direkte og ærligt.
Min erfaring er, at det virker mest troværdigt og befordrende for de unges videre færd, hvis vi som dommere/rådgivere mestrer;
1. at være positive; pege på muligheder, indgyde dem mod, give dem gode fif mv.
2. at være kritiske; påpeger faldgruber, stille spørgsmål til deres ideer, håndtering, motivation etc.

Hvis min erfaring på den vis kan hjælpe nogle unge iværksættere videre på vejen mod deres mål, så vil det glæde mig uendeligt meget...

fredag den 28. september 2012

JUNGE - en 100% netværksbaseret virksomhed.

For 10 år siden startede jeg min konsulentvirksomhed JUNGE - den gang med "fra tanke til løsning" som pay off, da det netop var essensen af, hvad jeg var god til - nemlig at hjælpe virksomheder og personer med at komme videre og finde løsninger i forhold til deres ideer/strategi og tanker. Samtidig var min vision, at min virksomhed skulle være 100 % netværksbaseret. Mange rystede på hovedet og sagde, at jeg nok ville blive klogere og få ansatte som en "rigtig" virksomhed.
Og ja, klogere er jeg blevet, men min vision holdt, og JUNGE er i dag 100 % netværksbaseret, arbejder i hele Danmark og også internationalt - og kan netop i kraft af sit netværk af top kompetente samarbejdspartnere løse mange forskellige og også større opgaver.
JUNGE arbejder fortsat med at hjælpe virksomheder og personer med at finde løsninger, og har samtidig udviklet sig til også at arbejde mere på strategisk niveau med strategi-, værdi-, og forandringsprocesser inden for forretningsområderne Netværk, Virksomhedsudvikling, Karriererådgivning og Bestyrelsesarbejde.
Derfor har min virksomhed nu skiftet navn til JUNGE - og har samtidig fået et nyt, mere enkelt og powerfuldt logo.


onsdag den 4. juli 2012

Er det mere trygt at være lønmodtager?

Som karriererådgiver oplever jeg mange udtale, som et klart faktum, at det er mere trygt at være lønmodtager end selvstændig...

Jeg har tænkt meget over, om det egentlig er rigtigt?...
Det tror jeg faktisk ikke, det er mere. Der sker flere og flere omstruktureringer i virksomhederne, tjenestemandsansættelser er historie, og hvem siger at vi sådan lige kan finde et nyt job, hvis vi mister det nuværende. Ja, du har så ganske vist nogle måneders løn og derefter dagpenge. Sådan kan du også stille dig selv som selvstændig; tegn de rette forsikringer og sørg for i den første tid at tilsidesætte alle de penge, du kan, så du opbygger en likviditet svarende til 3-6 måneders løn...

Som selvstændig kan du ikke blive fyret. Du kan derimod miste kunder, og du må lære at leve med usikkerheden omkring varierende/svingende indtjening, du skal hele tiden have fokus på at sælge dine varer/ydelser, også når du har travlt, og sådan er der en række udfordringer...
Men som lønmodtager er der jo også en række udfordringer, såsom forandringsprocesser, chefer af varierende kvalitet, organisationsændringer, ændrede krav, forskellige kolleger etc.
Så medmindre du skal ud og låne til et stort produktionsapparat  eller lignende, så tror jeg ikke, at du skal basere din beslutning udelukkende på det økonomiske aspekt. Det handler snarere om din personlighed, herunder hvilke parametre/motivationsfaktorer, der er mest afgørende for dig?
 
Så hvis du går med en iværksætter/selvstændig i maven, så lad dig ikke afskrække af det med økonomien.

Mine råd (lidt forenklet) er;
  1. Lav en +/- liste over, hvad du ser som fordele og ulemper ved det ene versus det andet?
  2. Tag så din personlighed i ed. Find dine motivationsfaktorer; er det tryghed og kolleger, der motiverer dig eller er det selvstændighed, frihed, bredde i dine opgaver o.m.a., der egentlig motiverer dig?
  3. Sammenhold +/-listen  med dine motivationsfaktorer, så finder du ofte svaret på, om du skal gå selvstændig eller gå efter et job.
Der findes ikke en sandhed og ej heller en fast formel, der kan bruges af os alle - det gælder om at finde den rette vej for dig...